Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wdrożenie strategii HRS4R

Wdrożenie Strategii HRS4R w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.