NASZ

ZESPÓŁ

Prace związane z uzyskaniem wyróżnienia HR Excellence in Research zostały zainicjowane w październiku 2018 roku. W celu zdobycia wyróżnienia został powołany zespół w składzie: Koordynator główny, Koordynator merytoryczno– orgaziacyjny, Sekretarz oraz Członkowie.

Koordynator główny

Prof. dr hab. Janina Filek

Koordynator merytoryczno – organizacyjny

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska

Sekretarz Zespołu

dr inż. Maciej Walczak

Członkowie Zespołu:

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za opracowanie Strategii HR:

Przewodnicząca podzespołu ds. Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne – Prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska,

Przewodniczący podzespołu ds. Aspekty etyczne i zawodowe – Dr hab. Marcin Gębarowski,

Przewodniczący podzespołu ds. Rekrutacja i selekcja – Dr hab. Mariusz Łapczyński,

Przewodniczący podzespołu ds. Szkolenie i rozwój – Dr Piotr Markiewicz.

Przedstawiciele pracowników naukowych:

dr hab. Renata Oczkowska,

UEK dr hab. Piotr Soja,

Dr Urszula Bukowska,

Dr Anna Dolot,

Dr inż. Dorota Jopek,

Dr Alina Klonowska,

Dr Grzegorz Łukasiewicz,

Dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec,

Dr Grzegorz Wałęga,

Dr Sylwia Wiśniewska,

Dr Angelika Wodecka-Hyjek,

Mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak.

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów

mgr Małgorzata Wesołowska

Przedstawiciele pracowników administracyjnych:

Mgr Anna Dąbrowska-Waśniowska

Mgr Anna Drabina

Mgr Monika Hamerska

Mgr Agnieszka Nawrocka

inż. Maciej Pyrzyński

Mgr Agnieszka Nowak

Mgr Edyta Pilarska

Mgr Magdalena Sobas.